Kompletní řešení pro platformu JForex od Dukascopy. Live výsledky, Strategie, Investice, Hedge Fond, Programování, Indikátory, Jfx2Java.
 
 
 
  

Instrukce pro užívání JForexRobot AOS


  

powered by GeniuZ Jaga software  

[analýzy, programování, strategie, AOS, roboti, indikátory, API, Java, Eclipse, jfx2java, Metatrader, MQL, MQ4, EX4,
CQG, WebApi, FixApi, futures, komodity, opce, indexy, akcie, spready]
  Pro spuštění JForexRobot strategií je vyžadován  64-bitový operační systém  a minimálně  4GB RAM . Také je nutné mít nainstalovanou  64-bitovou Javu  nejlépe poslední verzi. Při vyšším počtu strategií nebo pro backtesty může být třeba 8GB RAM. Samostatná aplikace JForexRobot má na paměť menší nároky než jednotlivé jfx strategie nahrané do platformy JForex.  Když užíváte jednotlivé strategie (*.jfx soubory)  Je třeba spustit JForex platformu s přidělenou větší pamětí. Pokud si JForex platformu nainstalujete lokálně, můžete změnit velikost paměti v nastavení a následující launcher tak napotřebujete: K tomu slouží aplikace JForexLauncher.jar Klikněte na název a uložte si launcher na plochu. Pro zkušenější uživatele, aplikaci je možné použít i z příkazového řádku s předdefinovanými parametry, příklad: "JForexLauncher.jar LIVE 4g". Pokud při spouštění platformy dojde ke stahování nové verze platformy, je třeba přihlašovací dialog od Dukascopy zavřít a spustit JForexLauncher ještě jednou.

  Jako vstupní parameter je třeba nastavit pouze "Amount" hodnotu. Při kladné hodnotě je tato hodnota brána jako procento z velikosti účtu. Například pokud je účet 5000 a vstupní hodnota je 100 (%), budou otevřeny pozice o velikosti 5000 (0,005 lotu). Při záporné hodnotě je tato hodnota brána jako absolutní velikost. Tedy například při vstupu -7000 budou otevírány pozice s velikostí 7000 (0,007 lotu). Částky jsou v měně účtu.

  Jfx strategie nemohou používat Remote run v platformě JForex. Pouze Local run je možný.

  Backtesty  Aktuální backtesty strategií jsou k dispozici v podobě grafů u každé strategie. Naleznete tam všechny potřebné informace, maximální drawdown, počty obchodů, součty zisků, ztrát, atd. Aby se mohly jednotlivé strategie a páry vyhodnocovat, balancovat a porovnávat, jsou všechny výsledky v pipech. Na tyto backtesty využívám vlastní software Jaga a jsem schopen získat výsledky všech strategií během desítek minut. V JForex platformě by výsledky ze všech strategií zabraly i několik týdnů. Tato rychlost je samozřejmě vykoupena nějakou nepřesností, ale ta nedosahuje více než jednotky procent, a v porovnání s rychlostí je to extrémně výhodná cena bez dopadu na užití výsledků.

  Ale můžete (respektive měli byste) provést vlastní backtesty, abyste si stanovili vlastní velikosti pozic, které vám budou vyhovovat. Zde musím uvést technické informace. Protože některé strategie využívají až 28 párů, JForex platforma je v tomto případě velmi náročná na paměť (8 GB). Dále, kolik ticků myslíte obsahuje 28 párů od roku 2007 do roku 2014? Je to zhruba 100 gigabajtů dat, které musí JForex platforma stáhnout z Dukascopy serverů. To může trvat i několik dnů, v závislosti na vašem internetovém spojení. A nakonec vlastní backtest tolika dat (28 párů od roku 2007) trvá kolem 8 hodin.

  Co udělat před spuštěním backtestu: Po otevření platformy klikněte v levém sidebaru v sekci "Workplace" pravým tlačítkem myši na stromové menu "Strategies" a vyberte "Open". Nalistujte požadovaný jfx soubor a otevřete jej. Klikněte pravým tlačítkem na "přidanou strategii" a zvolte "Test". V pravé části obrazovky vyskočí nová záložka "Historical Tester". Zaškrtněte "Show Messages" checkbox, tato volba bude vypisovat zprávy na obrazovku a odhalí tak případný problém. Klikněte na tlačítko "Instruments" a zaškrtněte všechny páry, které strategie vyžaduje. Klikně na tlačítko s ikonou "Play".


  Když užíváte samostatnou aplikaci (JForexRobot.jar soubor)  Po přihlášení k serveru Dukascopy, musíte změnit "Annual return" (roční % výnos) na požadovanou hodnotu. Ne více než 50% je prvně doporučeno. Je také nutné zkontrolovat, zda vypočtené hodnoty DEF.LOT nejsou menší než 0,001 nebo spíše než 0,005. Pokud jsou některé hodnoty nižší, tak nemusí být všechny pozice správně vyváženy. Záleží na zůstatku na účtu a požadovaném roční zisku. U malých účtů nelze docílit správnou rovnováhu strategií.

  Pomocí checkboxů můžete povolit/zakázat konkrétní strategii. Změnou pole Amount můžete změnit váhu každé strategie.

  Obecné principy  Pokud strategie neobdrží tick více jak 5 minut, strategie vypíše varovnou hlášku do panelu zpráv. Během víkendu je to normální, že nepřichází ticky. Ale během týdne to může znamenat selhání Dukascopy serveru nebo strategie.

  Po restartu strategie nebo platformy, musíte zjistit, zda jsou strategií kontrolovány otevřené obchody. Po restartu se všechny strategie snaží najít otevřených pozice v trhu a strategie se snaží převzít kontrolu nad těmito otevřenými pozicemi. Ne vždy je možné se připojit k otevřené pozice. V takovém případě strategie zobrazí červenou zprávu "ORDER [label] IS NOT UNDER CONTROL". Uživatel musí převzít kontrolu těchto pozic ručně a / nebo je zavřít. Stejně tak, pokud roboti neběží, je nutné otevřené pozice buď uzavřít nebo nad nimi převzít kontrolu.

  S vyšším procentem ročního zisku je také dobré mít nastavenou větší páku na účtu, například 1:200 nebo 1:300. Je to proto, že v průběhu víkendu se páka snižuje z 1:100 na 1:30. Ale páka 1:200 je snížena jen na 1:60. V případě překročení víkendové páky Dukascopy otevře zajišťovací transakce a situaci je třeba řešit ručně a sloučit a zavřít nebo kontrolovat aktuální pozice. Překročení páky může nastat také v případě nastavení příliš vysokého ročního výnosu!

  Přes víkend Dukascopy pečuje o své servery. Může docházet k nepředpokládaným výpadkům. Vždy je nutné roboty pečlivě zkontrolovat po víkendu, kdy se otevře forex trh. Doporučuji strategie před otevřením trhu restartovat.

  Pro ochranu strategií a klientů, včetně Vás, strategie při každém spuštění provádí online aktivaci ke získání práv na spuštění na základě licenčních podmínek, například uživatelovy veřejné masky a/nebo názvu účtu a/nebo hardware. Pevná veřejná IP adresa je výhodou. Přes víkend se může provádět údržba licenčních serverů a v takovém případě nemusí o víkendu strategie na krátkou dobu jít spustit.  Disclaimer  JForexRobot nemá záložní řešení, stejně tak se technické problémy mohou vyskytnout jak na straně serveru, tak na straně klienta. Uživatel musí dohlížet na práci AOS a v případě technických obtíží musí převzít nad situací kontrolu. Uživatel používá JForexRobot strategie nebo JForexRobot software výhradně z vlastní vůle a na vlastní riziko, autor software nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé použitím JForexRobot software. Výsledky minulé ani aktuální nejsou nutně zárukou výsledků budoucích.  Zprávy od robotů  UNAUTHORIZED ACCESS / STRATEGY IS NOT ACTIVATED
  Kontaktujte mě.

  WRONG DATA ON YOUR COMPUTER (ASK < BID)
  Pokud se zpráva objevuje často, zavřete všechny otevřené JForex platformy (JForexRobot, JForex platforma) a smaže adresář c:\Users\[YOUR_WINDOWS_NAME]\AppData\Local\JForex\.cache
TRADING HOURS
Season Exchange Sunday
GMT
Mon - Thu
GMT
Friday
GMT
 
Summer FOREX 21:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 21:00
 
ICE 21:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 21:00
 
LSE - 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
 
LSIN - 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
 
NASDAQ - 13:30 - 20:00 13:30 - 20:00
 
NYSE - 13:30 - 20:00 13:30 - 20:00
 
NYMEX - 13:30 - 20:00 13:30 - 20:00
 
BOVESPA - 12:15 - 18:45 12:15 - 18:45
 
TSE 23:00 - 24:00
24:00 - 06:00 24:00 - 06:00
 
VSE - 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30
 
MICEX - 06:30 - 14:45 06:30 - 14:45
 
WSE - 07:00 - 14:50 07:00 - 14:50
 
Winter FOREX 22:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 21:00
 
ICE 22:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 22:00
 
LSE - 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
 
LSIN - 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
 
NASDAQ - 14:30 - 21:00 14:30 - 21:00
 
NYSE - 14:30 - 21:00 14:30 - 21:00
 
NYMEX - 14:30 - 21:00 14:30 - 21:00
 
BOVESPA - 13:15 - 19:45 13:15 - 19:45
 
TSE 23:00 - 24:00
24:00 - 06:00 24:00 - 06:00
 
VSE - 08:00 - 16:30 08:00 - 16:30
 
MICEX - 07:30 - 15:45 07:30 - 15:45
 
WSE - 08:00 - 15:50 08:00 - 15:50
 

  V případě zájmu mne kontaktujte.

  e-mail    

  skype  

  phone  

  legal  


  KLÍČOVÁ SLOVA

  jforex, jforex programator, jforex programovani, jforex strategie, jforex aos, jforex robot, jforex api, forex, aos, dukas, dukascopy, dukascopy.com, api, java, java api, programovani, programator, algoritmický trading, automaticke obchodni systemy, obchodni strategie, roboti, forex factory, jforex expert advisors, jforex ea, foreign exchange, high frequency trading, indikatory, roboti, jfx, jfx2java, jfx to java, jfx decompile, jfx decompiler, eclipse, fix api, it, specialista, strategie, program, software, sw


  UPOZORNĚNÍ!

  Obchodování cizích měn na základě kurzového rozpětí nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro každého. Minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích. Vysoký stupeň páky může pracovat proti vám, stejně jako pro vás. Před zapojením se do obchodování cizích měn byste měli pečlivě zvážit své osobní cíle a rizika, úroveň zkušeností a ochoty riskovat. Existuje možnost, že byste mohli utrpět ztrátu části nebo celého vašeho počátečního vkladu, a proto byste neměli používat finanční prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s devizovým obchodováním a hledat radu u nezávislého finančního poradce, pokud máte nějaké pochybnosti. Informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují finanční poradenství nebo výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli měn nebo cenných papírů jakéhokoli druhu. JForexRobot nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo zisky, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z použití nebo ze spoléhání se na zde uvedené informace nebo roboty. Informace a roboti prezentovaní na těchto stránkách jsou určeny pouze pro studijní účely a nevybízí k využívání finančních služeb.

 
 
 
--- NEWS ---

1-Jun-2016
Stal jsem se FULL TIME OBCHODNÍKEM! Nyní se orientuji hlavně na Futures, Opce, Spready, Komodity, Indexy a pod.

20-Mar-2016
Nová strategie DI50

24-Jan-2016
Update strategie HIVE

18-Jan-2016
Update strategie BUTTERFLY

30-Sep-2015
Nová strategie VIPER

10-Sep-2015
Nová strategie SHARK

20-Jul-2015
Nová strategie MOON

11-Jun-2015
Update strategie MULTIDISTRICT

1-Jun-2015
Nová strategie JUMBO

6-May-2014
Mimo kancelář do 10. května

13-Mar-2015
Nové strategie SIRIUS a GAPPA

3-Mar-2015
Update strategií HAWK a SQUADHAWK

20-Jan-2015
Nová strategie AWAKE

12-Jan-2015
Update strategie POWERYEN

28-Dec-2014
Update strategie EUROSKYTE

8-Dec-2014
Nové strategie DAX, DIAMOND, GRAVITY, RUBY

14-Oct-2014
Nová strategie STITCH

3-Sep-2014
Update strategií MULTIMAC a PARALEN

24-Aug-2014
Dukascopy spustil CFD na demo účtech. Jsem zvědavý, jestli najdu strategie které budou mít vyšší výkon než forex.

23-Aug-2014
Nová strategie OCEAN

31-Jul-2014
Nová noční strategie MIDNIGTH

17-Jun-2014
Mimo kancelář do 10. července

4-Jun-2014
Nejlepší strategie DEUS byla zveřejněna

22-May-2014
Nová uživatelská strategie HADES

12-May-2014
Nová strategie SIOUX

7-May-2014
Nová strategie LOOONIE

23-Feb-2014
Nová strategie SABBATH

22-Feb-2014
Update strategie PROPHET

31-Jan-2014
Vývoj skalpovací strategi Apache

15-Jan-2014
Nová strategie SUPERNOVA. Backtest strategie pro 21 párů od roku 1990

2-Jan-2014
Nová strategie ZZTOP

11-Dec-2013
Mimo kancelář do Nového roku

7-Dec-2013
Facelift starší strategie EMAC

1-Dec-2013
Nová strategie MULTISKYTE na principech Skyte strategie

25-Nov-2013
Nová strategie RENKOMACD

7-Nov-2013
Přidány Instrukce a požadavky pro používání strategií.

5-Nov-2013
Nová strategie PROPHET. Update strategie BEAT

19-Sep-2013
Nová strategie NOVA

7-Sep-2013
Update strategie EUROSKYTE

3-Sep-2013
Nová strategie MULTIDISTRICT

2-Sep-2013
Update strategií STEREOVISION, SQUADHAWK, MULTIMAC

27-Aug-2013
Nová strategie THAW

13-Aug-2013
Nová strategie DEUS

5-Aug-2013
Mimo kancelář do 25. srpna

4-Aug-2013
Update strategie DISTRICT

19-Jul-2013
Vývoj a backtestování strategií Prophet, Thaw, ZZTop

10-Jun-2013
Nová strategie SQUADHAWK

2-Jun-2013
Update strategie MULTIMAC

28-May-2013
Nová strategie WEEBOT

17-May-2013
Nová strategie CHARGER

2-May-2013
Update strategie MULTIMAC

25-Apr-2013
Nová strategie MINECRAFT

4-Apr-2013
Tři nové strategie BUTTERFLY, DISTRICT a BEAT

17-Mar-2013
Nová strategie NIGHTMARE

2-Mar-2013
Nová strategie HAWK

11-Feb-2013
Nová strategie REX

4-Feb-2013
Update strategie EUROSKYTE

3-Jan-2013
Nová strategie PARALENDukascopy Bank SA